Ránk jár a rúd! Nincs fél éve, hogy Lénárt Papit temettük, most Zsuzsitól búcsúzunk…

A FilmJUS Alapítvány születésének együtt voltunk tanúi. Ő, a sikeres fiatal filmrendező, meg én a TV-től.
Két évtizedet dolgoztunk együtt az Alapítvány kurátoraiként. Munkánk lényegéből fakadóan rendre olyan élethelyzetekkel kellett találkoznunk, amelyek igen gyakran szívszorítóak voltak. Ha valaki ezt a szót valóban szívére vette, az Ő volt. Törődő volt, ha kellett harcos volt, igazságszerető volt és mindannyiunk közül a legjobb, EMBER volt!

Ettől a szeretett lénytől, Böszörményi Nagy Zsuzsától búcsúzunk most emlékét jövendő tetteinkben őrizve, a kurátorok: Bacsó Zoltán, Muhi Klára, Csukás Sándor, Bánki Iván és a Felügyelő Bizottság: Fabók István, dr. Kormos Ildikó és Wéber Géza.

Bánki Iván