A Filmjus Alapítvány 2021. évi pályázata forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre.

A FilmJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv fejlesztésre.

A pályázatra fordítható összeg: 10.000.000.- Ft

A pályázat célja, hogy eredeti, izgalmas, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk a pályázaton nyerteseknek az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához és/vagy fejlesztéséhez.

Előkészítésre, forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható!

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem! A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki. Pályázatot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A pályázaton való részvétel feltételei: érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek indulhatnak (a szerző nevének feltüntetésével). Az egyéni vállalkozó is cégnek számít.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei (4 példány papír alapon, egy példány elektronikus
formában):

1.
a. Kitöltött adatlap az ellenőrzési listával (4 példányban). Az ellenőrzési lista is kitöltendő értelemszerűen és beadandó. (letölthető a FilmJUS Alapítvány honlapjáról: https://alapitvany.filmjus.hu)
b. Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban) és treatment (min. 5 oldal terjedelemben, 4 példányban). Ha már van forgatókönyv 4 példányban. (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)
c. TV film, filmsorozat esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban). (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)
d. Kisjátékfilm, kísérleti film estében szinopszis (4 példányban), ha készült forgatókönyv, akkor a
forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).
e. Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (2 példányban).
f. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).
g. Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).
h. Szakmai életrajz: a forgatókönyvíró szakmai életrajza 4 példányban.
i. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata, megállapodása, szerződése stb.
Adaptáció esetén (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) a jogtulajdonos(ok) engedményezése a felhasználással kapcsolatban (4 példányban).
Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.
j. A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a Filmjus Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek kell befizetni.
k. A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban. (Csak banki átutalást fogadunk el!)

2. A fenti dokumentáció műfaji feltételeknek megfelelően teljes példányban elküldendő elektronikus úton a filmjusalapitvany2021@gmail.com e-mail címére

A pályázat beadási határideje: 2021. szeptember 10, péntek (az elektronikusan beadandó verzióé is)

A pályázatokat postán a FilmJUS Alapítvány (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/B.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FilmJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-36)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző, illetve az e-mail érkezési dátuma 2021. szeptember 10 utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FilmJUS Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el 2021. november 30 –ig.

Budapest, 2021. június 02.

A FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma