A FilmJUS Alapítvány 2022. évi független könyvvizsgálói jelentése.

Elvégeztük a FilmJUS Alapítvány, 1092 Budapest, Ráday utca 31., nyilvántartási szám 01-01-0008275 a továbbiakban („ Szervezet ”) 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

Szöveges kiegészítés a FilmJUS Alapítvány 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Az Alapítvány 2022-es pénzügyi gazdálkodása január 01-én 943 726 157 pénzügyi eredményt mutat, a tervezett és tény adatok megegyeznek. Ehhez járult 34 323 493 forint, ami a lekötött 800 000 0000 forint 1 éves kamatbevétele, illetve a 30 000 000 forintos egyesületi támogatás.

Felügyelő Bizottsági Jelentés

A FilmJUS Alapítvány Mérlegbeszámolója, Közhasznúsági jelentéséről és Gazdálkodási tevékenységéről

Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Teljességi nyilatkozat

A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó közhasznúsági jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.