A Filmjus Alapítvány 2022. évi pályázata forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre.

A FilmJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv fejlesztésre.

A pályázat célja: a kezdeti fázisban lévő projektek alkotóinak támogatása annak érdekében, hogy
eredeti, izgalmas, magyar művek szülessenek.

A pályázatra fordítható összeg: 10.000.000.- Ft

A pályázat támogatási formája: egyszeri, vissza nem térítendő alapítványi támogatás az alkotói
munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához, fejlesztéséhez.

Pályázók köre: érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek
indulhatnak. Az egyéni vállalkozó is cégnek számít. A cég mellett a szerző nevét is minden esetben fel
kell tüntetni a pályázati anyagon.

Minden műfajt érintő beadandó pályázati dokumentumok:

Kitöltött adatlap egybefűzve az ellenőrzési listával, melyek a Filmjus Alapítvány honlapjáról
tölthetők le.

 • Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, a forgatókönyvíró
  koncepciója (4 példányban).
 • Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata,
  megállapodása, szerződése stb.
 • A pályázati díj befizetésének igazolása: banki átutalás fénymásolata (1 példányban).
  Csak banki átutalást fogadunk el!
 • Bármely adaptáció esetén csatolandó annak igazolása, hogy a pályázó rendelkezik a
  felhasználás jogával, és a jogtulajdonos(ok) engedményezése a felhasználással kapcsolatban.
  (Saját szerzői tulajdonú mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése,
  aláírása.)

További beadandó dokumentumok műfajonként:

Játékfilm esetében:

 • szinopszis,
 • treatment (min. 5 oldal terjedelemben)
 • ha van, akkor a forgatókönyv aktuális változata.

TV film, filmsorozat esetében:

 • szinopszis,
 • treatment (min. 5 oldal terjedelemben)
 • ha van, akkor a forgatókönyv aktuális változata.

Kisjátékfilm, kísérleti film esetében:

 • szinopszis,
 • treatment (min. 3 oldal terjedelemben)
 • ha van, akkor a forgatókönyv aktuális változata.

Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében:

 • részletes szinopszis (min. 3 oldal)

Animáció esetén:

 • szinopszis,
 • figura ,- és látványterv
 • és ha van: elkészült story board

 

A pályázatra minden dokumentumot 4 példányban papíron, valamint 1 példányt elektronikus
formában kérünk.

Kivétel: az animációs filmek esetében csak 2 papír alapú példányt és egy elektronikusat kérünk.
A pályázati díj befizetés igazolását csak 1 példányban kérjük.

A pályázati díj: 12.000,-Ft, melyet a Filmjus Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi
és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek vagy az egyéni vállalkozónak kell befizetni.

A pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 14. szerda (az elektronikusan beadandó verzióé
is).

A pályázatokat a

FILMJUS ALAPÍTVÁNY
Filmes Ház
Ráday u. 31/B.
Budapest,
1092.

címre kérjük küldeni, vagy a FilmJUS irodájában -ugyanezen a címen- személyesen lehet leadni
munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig, Panyi Zsuzsannának (tel: +36303804336).

A teljes dokumentációt elektronikus úton a filmjusalapitvany2022@gmail.com e-mail címre várjuk.

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző, illetve az e-mail érkezési dátuma 2022. szeptember 14.
utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is
érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve, ha az előző években
nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem
tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes
határidővel.

Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett
változatával sem! Előkészítésre, forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható!

Pályázatot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése
alapján a Kuratórium bírálja el 2022. november 30-ig.

A pályadíj a támogatási szerződés megkötése után fizethető ki a nyerteseknek.

 

Budapest, 2022. június 2.

A FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma

Pályázati adatlap: