A Filmjus Alapítvány 2016. évi pályázata forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre.

A FilmJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra, forgatókönyv fejlesztésre, illetve filmelőkészítésre.

A pályázatra fordítható összeg: 12.000.000.- Ft

A pályázat célja, hogy eredeti, izgalmas, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk a pályázaton nyerteseknek az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához vagy a forgatás előkészítéséhez (pl. gépelés, fordítás, anyaggyűjtés, terepszemle stb.).

Forgatásra az elnyert összeg nemfordítható!

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem! A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki. Pályázatot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A pályázaton való részvétel feltételei: a pályázaton csak bejegyzett cégek indulhatnak.


A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

a. Kitöltött adatlap az ellenőrzési listával (4 példányban). Az ellenőrzési lista is kitöltendő értelemszerűen és beadandó. (letölthető a FilmJUS Egyesület honlapjáról a FilmJUS Alapítvány hírei között: www.filmjus.hu)

b. Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban) és treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban). Ha már van forgatókönyv 4 példányban. (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)

c. TV film, filmsorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban). (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)

d. Kisjátékfilm, kísérleti film estében szinopszis (4 példányban), ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).

e. Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (2 példányban).

f. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).

g. Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).

h. Szakmai életrajz 4 példányban.

i. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata, megállapodása, szerződése stb. adaptáció esetén (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4 példányban. Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.

j. A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a FilmJUS Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek kell befizetni.

k. A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban. (Csak banki átutalást fogadunk el!)


A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 7. szerda


A pályázatokat postán a FilmJUS Alapítvány (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/B.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FilmJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-36)


A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2016. szeptember 7-e utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.


A pályázatokat a FilmJUS Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2016. november 21 –ig.


Budapest. 2016. május 09.

A FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma