A FilmJUS Alapítvány 2016. évi független könyvvizsgálói jelentése.

Elvégeztük a FilmJUS Alapítvány, 1092 Budapest, Ráday utca 31., nyilvántartási szám 01-01-0008275 a továbbiakban („ Szervezet ”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

Szöveges kiegészítés a FilmJUS Alapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Alapítványunk 2016-ban is Alapító Okiratában lefektetett célok mentén működött. Elsődleges célunk a Filmjus Egyesület rászorult tagjainak szociális támogatása.

Felügyelő Bizottsági Jelentés

A FilmJUS Alapítvány Mérlegbeszámolója, Közhasznúsági jelentéséről és Gazdálkodási tevékenységéről

Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Teljességi nyilatkozat

A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó közhasznúsági jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.