A FilmJUS Alapítvány 2023. évi pályázata forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre.

A FilmJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv fejlesztésre.

Az Alapítvány támogatást kíván nyújtani az alkotói munka feltételeinek javításához, azzal a szándékkal, hogy eredeti, izgalmas magyar művek szülessenek.

A pályázatra fordítható összeg: 12.000.000.- Ft

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • Érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek indulhatnak. Az egyéni vállalkozó is cégnek számít.
 • Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem!

Benyújtandó pályázati dokumentumok:

 • Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata, megállapodása, szerződése stb. Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása. 4 db. papír alapú példány és 1 db. elektronikus példány
 • Szakmai életrajz: a forgatókönyvíró szakmai életrajza. 4 db. papír alapú példány és 1 db. elektronikus példány
 • Szerzői koncepció, motivációs levél és forgatókönyvírói koncepció (4db papír alapú példány és 1db elektronikus példány)
 • A pályázati díj befizetésének igazolása, melyet a FilmJUS Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek kell befizetni. (Csak banki átutalást fogadunk el!)
 • Kitöltött adatlap és ellenőrzési lista

 

További benyújtandó dokumentumok műfajok szerint:

 1. Játékfilm, TV-film, filmsorozat, kisjátékfilm, kísérleti film esetében:
  szinopszis, és treatment / vagy forgatókönyv (4db papír alapú példány és 1db elektronikus példány)
 2. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében:
  részletes, minimum 3 oldal terjedelmű szinopszis, opcionálisan treatment /vagy forgatókönyv (4db papír alapú példány és 1db elektronikus példány)
 3. Animáció esetén:
  szinopszis, látványterv, és figura terv (2db papír alapú példány és 1db elektronikus példány)

Az elektronikus példányokat a filmjusalapitvany2023@gmail.com e-mail címére várjuk.

A pályázati papír alapú dokumentumait postai úton vagy személyesen az alábbi címen várjuk: FilmJUS Alapítvány, Filmes Ház, Ráday u. 31/B., Budapest, 1092.

Személyes leadás: H-Cs: 10-16 óráig, melyhez előzetes időpont egyeztetés szükséges Panyi Zsuzsával, a +36(30) 380-4336 számon.

A pályázati díj 12.000.- Ft, melyet a FilmJUS Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek kell befizetni.

A pályázat beadási határideje:
2023. szeptember 13.

A pályázat érvénytelen, ha:

 • nem felel meg a fenti követelmények egyikének,
 • a postai bélyegző, illetve az elektronikus példány érkezési dátuma 2023 szeptember 13. utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig,
 • az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt, pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel, melyet a pályázónak teljesítenie kell. A pályázatokat a FilmJUS Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el, 2023. november 30-ig. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki. Előkészítésre, forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható! A beküldött pályázatok magas száma miatt a nem nyertes pályázatok írásos értékelésére a Kuratóriumnak nincs lehetősége. Pályázatot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

 

 

Budapest, 2023. május 23.

A Filmjus Alapítvány Kuratóriuma

Pályázati adatlap: