A rendszerváltás utáni években szakmai szövetségünk szociális bizottságot hozott létre, melynek tagjai Böszörményi Zsuzsa, Sós Mária, Lénárt István, Bokor Péter, Kardos Ferenc és Jankura Péter mellett én voltam. Ez a bizottság azonos összetételben később, a Filmjus Egyesület létrejötte után 2001-ben a Filmjus Alapítvány Kuratóriuma lett.

Az eltelt 20 évben gyakran havonta üléseztünk és nem volt olyan ülésünk, amelyen Papi ne vett volna részt. Döntéseink előtti vitákban tőle mindig alapos és megszívlelendő érveket hallottunk. Az ülések szigorú napirendje előtt-után rendszeresek voltak Papi „szabadelőadásai”. Ezek egy része szakmai anekdota, másik része Papi élettörténetének hol megrázó, hol mulatságos eleme volt. A fiatalabbak számára az üldöztetés, a vészkorszak, ’56, a legényes vakmerőség és leleményesség Papi féle elegyévé szelídült. Legyen szó „… Rendező barátaim a ráncaimba szerettek bele…” fajtától a nyilas korszak Uzoni Zayzon Gábor (született Lénárt István) tüzérfőhadnagyáról szóló történetekről.

Kiválasztottak voltunk, hogy ismerhettük, tisztelhettük, szerethettük őt!

Bánki Iván