A FilmJUS Alapítvány 2023. évi független könyvvizsgálói jelentése.

Elvégeztük a FilmJUS Alapítvány, 1092 Budapest, Ráday utca 31., nyilvántartási szám 01-01-0008275 a továbbiakban („ Szervezet ”) 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

Szöveges kiegészítés a FilmJUS Alapítvány 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Az Alapítvány 2023-as pénzügyi gazdálkodása január 01-én 978 976 157 Ft-os terv és 1 076 827 466 Ft-os tény pénzügyi eredményt mutat. Ehhez járult még 118 164 934 forint, ami a lekötött 800 000 000 forint 1 éves kamatbevétele, illetve a 20 000 000 forintos egyesületi támogatás.

Felügyelő Bizottsági Jelentés

A FilmJUS Alapítvány Mérlegbeszámolója, Közhasznúsági jelentéséről és Gazdálkodási tevékenységéről.

Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet.

Teljességi nyilatkozat

A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó közhasznúsági jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.