A FilmJUS Alapítvány 2021. évi független könyvvizsgálói jelentése.

Elvégeztük a FilmJUS Alapítvány, 1092 Budapest, Ráday utca 31., nyilvántartási szám 01-01-0008275 a továbbiakban („ Szervezet ”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

Szöveges kiegészítés a FilmJUS Alapítvány 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Az Alapítvány 2021-es pénzügyi gazdálkodása január 01-én 118 723 607 forint pénzeszköz és 800 millió forint befektetett eszköz (kötvény) volt, mely a kettős könyvelés évek közötti elhatárolásai miatt 921 577 905 forint tény (főkönyvi) nyitóegyenleggel indult.

Felügyelő Bizottsági Jelentés

A FilmJUS Alapítvány Mérlegbeszámolója, Közhasznúsági jelentéséről és Gazdálkodási tevékenységéről

Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Teljességi nyilatkozat

A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó közhasznúsági jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.